Notícies i novetats a Q de Festa!

Nova edició del Màster presencial de Drogodependències de la UB

Dimarts, 3 maig de 2016

S’obren inscripcions per la 16a edició del Màster presencial en Drogodependències de la Universitat de Barcelona que s’oferta des del curs 1986-87, primer d’Europa en el seu gènere. Per a una apropiada intervenció professional en el camp de l’abús i dependència de les drogues, calen uns coneixements i unes habilitats que, a hores d’ara, no hi són prou desenvolupats en cap dels estudis de grau existents. Conscients d’aquesta necessitat, a partir de la càtedra de Psicobiologia de la Universitat de Barcelona es va organitzar un postgrau específic sobre aquesta matèria, el Màster en Drogodependències, que va començar a impartir-se el curs 1986-1987, havent estat el primer en el seu gènere de l’estat espanyol i també d’Europa, “ex aequo” amb el creat el mateix curs a la Universitat de Londres Sempre s’ha caracteritzat per una àmplia participació de professors experts en la matèria provinents de la pràctica professional assistencial i preventiva, complementada amb la visió analítica de diferents professors universitaris. També ha destacat per l’amplitud i varietat de les pràctiques ofertes en una xarxa de centres seleccionats, sota la supervisió de tutors qualificats. El seu programa es diferencia d’altres propostes similars per haver intentat sempre mantenir un bon balanç entre teoria i pràctica, amb una proporció aproximada de quatre hores de pràctica per cada tres de teoria. Els principals objectius del Màster són: •Proporcionar una formació teòrica i pràctica prou àmplia i pluridisciplinar, que faciliti una comprensió integral del fenomen del consum i la dependència de drogues. •Qualificar als participants per a l’exercici pràctic de la seva funció professional especialitzada respecte de les drogodependències, en les àrees de tractament, reinserció, prevenció, etc., proporcionant los hi les habilitats necessàries. •En relació al punt anterior, facilitar que els propis alumnes puguin analitzar i modificar, si s’escau, les seves actituds, consum i/o dependència de determinades substàncies (p.ex. del tabac). •Fer conèixer els dispositius i recursos disponibles per a la intervenció en drogodependències a la nostra comunitat, i orientar per a la seva correcta utilització. •Introduir als participants en la recerca aplicada al camp de les drogodependències. •Introduir als alumnes en les tècniques de gestió i planificació de serveis i al treball interdisciplinari. •Complementar una formació bàsica homogènia per a tots els participants amb un posterior aprofundiment en àrees concretes, en funció de la professió i de les motivacions de cadascú. El Màster té una durada de dos anys acadèmics, que es desenvolupen durant els mesos de Novembre a Juny, ambdós inclosos. El Programa inclou un mínim de 900 hores de formació presencial (82 crèdits ECTS), distribuïts així: Crèdits Teoria Tesi Màster Crèdits Pràctiques TOTAL 1er. any 21 5 12 38 2on. any 24 5 15 44 TOTAL 45 10 27 82 El primer any es desenvolupa una formació teòrica de caire general, acompanyada d’un rotatori de pràctiques en una gran varietat de centres i dispositius assistencials i de prevenció, i constitueix la base comuna per l’aprofundiment posterior. Al segon curs, en canvi, s’ofereixen un seguit de seminaris monogràfics escollits en funció dels interessos dels alumnes, cercant també l’equilibri i la complementarietat entre diversos continguts. Les pràctiques, al seu torn, es concentren en un centre concret al que l’alumne s’adscriurà lliurement, sota la supervisió d’un tutor, d’acord amb les disponibilitats de places existents. Aclarim que el nombre d’hores pràctiques abans esmentat es refereix a mínims que demana el curs, que poden ésser incrementats voluntàriament per l’alumne d’acord amb el Centre col·laborador corresponent, sense cost addicional.
Connecta amb Q de festa

Connecta amb Q de festa

Segueix a Q de festa! per la xarxa i assabentat de tot!

Facebook Twitter

  • Dijous, 29 juny de 2017

    Presentació del Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària. https://t.co/kKSLMqWf7r #Qdf_c

  • Dijous, 29 juny de 2017

    Matinal sobre Sexo, Drogas y HSH-ChemSex. https://t.co/nLY0A8EzCQ #Qdf_c

  • Divendres, 26 maig de 2017

    Nits Q Lleida participarà en l’Aplec del Caragol by @Qdefesta. https://t.co/VBCsYxKxi0 #Qdf_c

Butlletí Q de festa!

Butlletí Q de festa!

Subscriu-te al nostre butlletí i estigues al dia de totes les novetats Qdf!